سفارش تبلیغ
صبا

بــاران تمــام شــد!

 

حــالا مــی تــوان نشســت و

بــرای آنــان کــه

دیگــر بهــانــه ای نیســت

بــرای آمــدن شــان،

گــریســت . . .


+ تاریخ سه شنبه 92/1/27ساعت 4:57 عصر نویسنده to0ofan | نظر

با بغض هایم

دفن می کنم

هر چه تو را از من میگیرد

...

با دستانم

کج می کنم

تمام نقشه های راه هارا

تا متنهی شوند ب من

..

تو شده  ای زخم زندگی ام

دل می بندم

ب تمام زخم های زندگی ام

...

همه کار می کنم برایت...

فقط بخند برایم

..

پ.ن: من هنوز امید دارم ک رشته هایم را پنبه نمی کنی....

 

 


+ تاریخ سه شنبه 92/1/6ساعت 2:17 عصر نویسنده to0ofan | نظر

همه چیز نو شده است برای آمدنت

همه جا پر شده است از عطر محبت...صفا ..صمیمیت...دوستی...

اصلا همه دست ب دست هم  داده ایم تا تو بیایی

انگار دیگر جهان هم هوای تو را کرده

همه دیگر شده اند مجنون ...

تو شده ای لیلی همه...

شده ای وجه اشتراک آسمان و زمین

شده ای وجه اشتراک آب و خاک

..

عید شده است سر سفره های هفت سین فقط جای تو خالی است...

امسال دیگر باید خدایمان عیدی دهد...

دیگر اسکناس های تا نخورده جای تو را پر نمیکنند...

امسال دیگر انتظار را کرده ایم مشق سالمان..

...

مهدی جان!

دیگر انتظار بس نیست؟؟؟

 


+ تاریخ پنج شنبه 92/1/1ساعت 9:30 عصر نویسنده to0ofan | نظر