سفارش تبلیغ
صبا

قــرارمــان،

کنــار پــل صــراط!

 

آن دنیــا، شلــوغ اســت؛

نمــی خــواهــم بــاز،

گــم ات کنــم . . .

...

 

پ.ن:

..

آتــش گــرفتــه را،

مگــر آتــش کنــد، خمــوش . . .


+ تاریخ دوشنبه 91/10/25ساعت 7:50 عصر نویسنده to0ofan | نظر

در من

آدم برفی ای ست

ک عاشق آفتاب شده...

و این

خلاصه ی همه ی عاشقانه های جهان است

...

 

 

 

 


+ تاریخ دوشنبه 91/10/11ساعت 3:12 عصر نویسنده to0ofan | نظر