سفارش تبلیغ
صبا

فرصت می خواهم

فرصتی برای یاد آوری عاشقانه هایم

فرصتی برایشادی های هم چون عاشقانه هایش

ساز می خواهم

سازی برا رقصیدن درد هایم

سازی برای آرام کردن درد هایش

حوصله می خواهم

حوصله ای برای شنیدن قصه های خنده هایش

حوصله ای برا خواندن قصه های بی کسی ام

صبر می خواهم

صبری در برابر ندیدن هایم

صبری در مقابل رنگ باختن هایش

..

..خدایا..در این کیسه ی مهربانی ات.. فرصتی در این محدودیت ها..سازی در این خاموشی..

حوصله ای در این زود گذری ها..صبری در این بی قراری ها..

برای بنده ات داری؟...

پ.ن: دل تنگم..همین...


+ تاریخ جمعه 91/8/19ساعت 7:43 عصر نویسنده to0ofan | نظر